பதுளை ஹாலிஎல நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரசக்தி விநாயகர் பெருமான் ஆலய புனருத்தாபான நவகுண்ட பக்க்ஷ மஹா கும்பாபிஷேக குடமுழுக்கு பெருஞ்சாந்தி பெரு விழாவின் எண்ணெய் காப்பு சாத்தும் நிகழ்வுகள் . ஊடக அனுசரனை நம்ம ரேடியோ Capital Fm மற்றும் Capital தரிசனம்

பதுளை ஹாலிஎல நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரசக்தி விநாயகர் பெருமான் ஆலய புனருத்தாபான நவகுண்ட பக்க்ஷ மஹா கும்பாபிஷேக குடமுழுக்கு பெருஞ்சாந்தி பெரு விழாவின் எண்ணெய் காப்பு சாத்தும் நிகழ்வுகள் . ஊடக அனுசரனை நம்ம ரேடியோ Capital Fm மற்றும் Capital தரிசனம் Album

  • Home
  • பதுளை ஹாலிஎல நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரசக்தி விநாயகர் பெருமான் ஆலய புனருத்தாபான நவகுண்ட பக்க்ஷ மஹா கும்பாபிஷேக குடமுழுக்கு பெருஞ்சாந்தி பெரு விழாவின் எண்ணெய் காப்பு சாத்தும் நிகழ்வுகள் . ஊடக அனுசரனை நம்ம ரேடியோ Capital Fm மற்றும் Capital தரிசனம் Album